SzőlőNagyon tehetséges emberek,
akik biztosak saját képességeikben
és magától értetődőnek tartják a sikert.
Nagy elbizakodottságukban úgy vélik,
hogy mindenkinek hasznára válna,
ha hagyná magát meggyőzni, s úgy csinálná a dolgait,
ahogyan ők maguk csinálják,
vagy ahogyan helyesnek tartják.
Ha betegek, ápolóikat is irányítani akarják.
Szükséghelyzetben nagyon értékesek lehetnek.